Title (srp): МОДЕЛИРАЊЕ ИНТЕРНОГ СИСТЕМА КРЕДИТНОГ РЕЈТИНГА КАО ДЕТЕРМИНАНТЕ УСПЈЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА БАНАКА

Autor: Бошко Мекињић, Б. (Бошко Мекињић)

Object languages: srpski

Rights: © All rights reserved

Permanent Identifier