Phaidra, akronim za Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets (Trajni smeštaj, arhiviranje i indeksiranje digitalnih izvora i sredstava) je univerzitetski sistem za upravljanje digitalnim objektima i za njihovo dugoročno arhiviranje.

Ako vam je potrebna pomoć, molimo kliknite ovde

Šta je Phaidra?

Zašto Phaidra?

Pomoć u Phaidra-i