Kontakt

Ako imate probleme i pitanja, molimo kontaktirajte support.phaidra@univie.ac.at

Da li ste pronašli neku grešku? Možete pomoći optimizaciji sistema ako pošaljete:

 • a) sa snimkom odgovarajuće stranice
 • b) kratak opis problema

  • poslati na support.phaidra@univie.ac.at.

   Bivši članovi

   • Paolo Budroni
   • Peter Marksteiner
   • Thomas Wana (Tehničko vođstvo)
   • Markus Höckner (Kodiranje)