Kontakt

Ako imate probleme i pitanja, molimo kontaktirajte support.phaidra@univie.ac.at

Da li ste pronašli neku grešku? Možete pomoći optimizaciji sistema ako pošaljete:

  • a) sa snimkom odgovarajuće stranice
  • b) kratak opis problema