Title (srp): Biohemijska karakterizacija peroksidaza i tirozinaza iz kukuruza i pasulja i mehanizmi umrežavanja proteina katalizovani peroksidazama i tirozinazama

Autor: Mr Jovana Glušac, M. (Mr Jovana Glušac)

Contributor: Kukrić, . ( Zoran)
Kukavica, . ( Biljana)
Škondrić, . ( Siniša)

Opis (srp): Prirodne nauke -Biološke nauke Datum odbrane: 11.1.2019. null

Object languages: srpski

Rights: Creative Commons licenca
Ovo delo je licencirano pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo - Nekomercijalno - Bez prerada 3.0 (CC BY - NC - ND 3.0) License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Permanent Identifier