Title (srp): Klinička i radiografska analiza stanja parodoncijuma nakon ugradnj endoosealnih implantata sa dvije različite veze kod osoba sa hroničnom parodontopatijom

Autor: Жељка Колић, Ж. (Жељка Колић)

Object languages: srpski

Rights: Creative Commons licenca
Ovo delo je licencirano pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo - Nekomercijalno - Bez prerada 3.0 (CC BY - NC - ND 3.0) License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Permanent Identifier