Title (srp): Посебне радње доказивања и организовани криминал

Autor: Миодраг Бајић, М. (Миодраг Бајић)

Contributor: Станко Бејатовић, С. (Станко Бејатовић)
Иванка Марковић, И. (Иванка Марковић)
Миодраг Симовић, М. (Миодраг Симовић)

Object languages: srpski

Rights: Creative Commons licenca
Ovo delo je licencirano pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo - Nekomercijalno - 3.0 (CC BY - NC 3.0) License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/at/legalcode

Permanent Identifier